Wetenschappers slaan alarm, permanent medicijn Corona al ontdekt

Medicijn Corona blijkt ontdekt te zijn door een recent wetenschappelijk onderzoek: Antiviral effects of Nano Colloidal Silver; Conclusive paper 2020.

Antivirale micro-organismen plus Vitamine C = medicijn Corona

Medicijn Corona blijkt ontdekt te zijn door een recent wetenschappelijk onderzoek: Antiviral effects of Nano Colloidal Silver; Conclusive paper 2020.

Micro-organismen, klinkt ingewikkeld. Maar hoe werkt zo’n antiviraal proces dan? Voor Corona is de invloed met antilichamen tegen virale eiwitten die binden aan celreceptoren. Dit gaat via het bloed; intraveneus.

Er zijn de volgende medicijnen opnieuw toegepast: corona-virus SARS-CoV-2 – Remdesivir en Kaletra. De mogelijke herbruikbare geneesmiddelen tegen HCoV zijn het volgende. Dat zijn Melatonine, Mercaptopurine en Sirolimus.

De auteur, I. Ignatov (2020), suggereert het gebruik van 3 producten:

 1. De negatieve elektronen verminderen de positieve lading van C-proteïne, en daarmee het aantal doordrongen virussen in de cel.
 2. Het virus SARS-CoV tast de mitochondriën aan om de menselijke immuniteit te onderdrukken. Oxidal stimuleert de functie van mitochondriën en ATP.
 3. Het colloïdaal zilver Ag heeft remmende effecten op de ademhalingsenzymen van micro-organismen. Ag +
  neemt op in het reactiecentrum van het enzym. Op deze manier wordt de verdere wijziging voorkomen van het enzym. Het is “in vitro”, op het enzym in een oplossing.

Wolfgang Luepke: Anti-lichaam serum permanente oplossing Corona

Als aanvullend antiviraal medicijn raden we ook de inname van hoge doses vitamine C aan, aldus Luepke.

Daarnaast suggereert Luepke dat op deze manier een permanent serum of medicijn voor het Corona-virus kan worden verkregen voor therapeutische interventie bij mensen. Het kan de vorm hebben van aërosol ademen, waardoor passieve immuniteit wordt bereikt.

In de cellen worden antilichamen gevormd, en van
passief wordt de immuniteit actief.                                          suggereert hyperimmunisatie van kalveren met SARS-CoV-2. In

Het colloïdaal zilver Ag+ heeft een remmende (afnemende) werking op de ademhalingsenzymen van de micro-organismen.

Dit vindt plaats door in te bouwen in het reactiecentrum van de enzymen. Het verhindert dus de verdere wijziging
van de enzymen (Dondysh, 1964). Dat maakt dit zilver in staat tot fysieke veranderingen in het bacteriële membraan.

Dit kan bijvoorbeeld het weglekken van cellulaire inhoud en bacteriële dood betekenen. En interactie hebben met, en mogelijk de werking van biomoleculen zoals eiwitten en enzymen te verstoren.

De replicase van het coronavirus werd onlangs voorspeld om een ​​verscheidenheid aan RNA-verwerkingsenzymen te gebruiken. Het colloïdaal zilver Ag+ remt dergelijk kopiëren, en op deze manier worden de effecten van SARSr-CoV-2 geneutraliseerd. Permant Corona medicijn in the pocket!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *